Проект на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“

Проект на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“

02 февруари 2018 | 14:58
  • Прикачени файлове (3)
    Проект
    Мотиви
    Справка за постъпилите предложения и обосновка на неприетите предложения по методиката
Прикачени файлове (3)