Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (oбн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастрал

23 ноември 2018 | 13:39
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба за изменение на Наредба РД-02-20-4
    Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба РД-02-20-4
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
Прикачени файлове (3)