Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и п

23 ноември 2018 | 13:36
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба за изменение на Наредба РД-02-20-5
    Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба РД-02-20-5
Прикачени файлове (2)