Проект на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Проект на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване

31 октомври 2018 | 16:10
  • Прикачени файлове (7)
    Проект
    РМС
    Доклад
    Справка за съответствието с европейското право
    Становище на дирекция Модернизация на администрацията
    Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
Прикачени файлове (7)