Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на

01 ноември 2018 | 15:26
  • Прикачени файлове (4)
    Доклад към проект на постановление на Министерския съвет
    Проект на постановление на Министерския съвет
    Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“
    Частична предварителна оценка на въздействие
Прикачени файлове (4)