Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона з

05 ноември 2019 | 17:09
  • Прикачени файлове (6)
    Проект на постановление
    Проект на доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
    Справка за отразяване на предложения и становища
    Справка-междуведомствено съгласуване
Прикачени файлове (6)