Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейностт

31 август 2018 | 17:41
  • Прикачени файлове (4)
    Проект
    Доклад
    Становище на д. Модернизация на администрацията
    ЧПОВ към проект на ПМС
Прикачени файлове (4)