Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

30 ноември 2017 | 17:18
  • Прикачени файлове (6)
    Проект
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействие
    Предложение
    Становище по чл. 30б ал. 3 от УПМСНА (2)
    Становище на дирекция Модернизация на администрацията
Прикачени файлове (6)