Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на НПЕЕМЖС, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за при

16 февруари 2018 | 16:43
  • Прикачени файлове (4)
    Проект
    Доклад
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
    Частична предварителна оценка на въздействието
Прикачени файлове (4)