Проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

04 май 2020 | 16:02
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
    Мотиви
    Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието
    Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" в МС
    Справка за отразяване на становища в в рамките на обществените консултации
Прикачени файлове (5)