Проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост

Проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична

08 февруари 2018 | 12:32
  • Прикачени файлове (2)
    Мотиви
    Проект
Прикачени файлове (2)