Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 20

22 май 2019 | 13:34
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на решение
    Мотиви
    Приложение
Прикачени файлове (3)