Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път-публична държавна собственост, за път-публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища

Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път-публична държавна собственост, за път-публична общ

05 декември 2017 | 12:29
  • Прикачени файлове (2)
    Мотиви
    Проект
Прикачени файлове (2)