Проект на решение за обявяване на пътен участък - публична държавна собственост, за публична общинска собственост

Проект на решение за обявяване на пътен участък - публична държавна собственост, за публична общинска собствен

15 март 2018 | 11:27
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на решение
    Мотиви
Прикачени файлове (2)