Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

17 октомври 2018 | 18:05
  • Прикачени файлове (8)
    Проект
    Доклад
    Мотиви
    РМС
    ЧПОВ към проект на ЗИД на ЗКИР
    Становище на д. Модернизация на администрацията
    Справка - граждани-ЗИДЗКИР
    Справка - ведомства - ЗИДЗКИР
Прикачени файлове (8)