Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

16 март 2022 | 17:17

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за пътищата се налагат поради ангажимента на Република България за въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза в българското законодателство.

Със законопроекта се прецизират хипотезите за извършване на корекции, в случаите на допусната техническа грешка при издаване на електронна винетка и се въвежда ред относно нарушенията, регистрирани в периода от закупуването на винетка с некоректни данни до момента на извършване на корекция. Прецизират се хипотезите, свързани с подаването на декларирани тол данни, уведомяването на собствениците и ползвателите за неподадени тол данни и последващото заплащане на дължимите тол такси.

  • Прикачени файлове (8)
    Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
    Проект на Решение на Министерския съвет
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Доклад
    Мотиви
    Таблица ЕС съответствие ЗИД на ЗП
    Таблица за отразяване на постъпилите предложения от обществено обсъждане
Прикачени файлове (8)