Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

04 октомври 2018 | 08:23
  • Прикачени файлове (4)
    Проект
    Мотиви
    Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието - ЗИД на ЗРР
    Становище на дирекция „Модернизация на администрацията"
Прикачени файлове (4)