Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

25 октомври 2019 | 09:53
  • Прикачени файлове (5)
    Проект на ЗИД на ЗРР
    Мотиви
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
    Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на проект на ЗИД на ЗРР
    Спарвка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (5)