Проект на Закон за ратифициране на Изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК

Проект на Закон за ратифициране на Изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разраб

02 ноември 2017 | 15:56

Проект на З А К О Н за ратифициране на Изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.

  • Прикачени файлове (2)
    Проект
    Мотиви
Прикачени файлове (2)