Работно време на Центъра за административно обслужване. Данни за кореспонденция

Работно време на Центъра за административно обслужване. Данни за кореспонденция

20 май 2008 | 09:20

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на Центъра за административно обслужване

9.00 часа - 17.30 часа, без прекъсване

 

Данни за кореспонденция с МРРБ:

София 1202
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19
Тел. централа: 02/94 05 900
Факс: 02/987 25 17

Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Тел.: 02/940 54 30, 02/940 52 16, 02/988 29 54
e-mail: press@mrrb.government.bg