Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното развитие

07 септември 2017 | 17:27

Уважаеми потребители на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

 

            Уведомяваме Ви, че използваме активно съществуващите канали за достъп на информация, чрез които получаваме Вашите мнения, предложения  и сигнали за оценката на удовлетвореността Ви от нашата дейност и предоставеното административно обслужване.

            Получената информация  анализираме и въз основа на резултатите извършваме непрекъснати промени и предприемаме действия за подобряване на качеството на административното обслужване за постигане на по-високи резултати в процеса на изграждане на ефективна и ефикасна администрация.