Указания за условията и реда за издаване на разрешенията за строеж за аварийно-възстановителните работи на язовирните стени и съоръженията към тях

Указания за условията и реда за издаване на разрешенията за строеж за аварийно-възстановителните работи на язо

26 май 2022 | 15:39
  • Прикачени файлове (1)
    Указания за условията и реда за издаване на разрешенията за строеж за аварийно-възстановителните работи на язовирните стени и съоръженията към тях
Прикачени файлове (1)