Закон за устройство на територията

Закон за устройство на територията

27 октомври 2020 | 19:00

изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020 г.

  • Прикачени файлове (1)
    Закон за устройство на територията
Прикачени файлове (1)