Press Center

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

София 1202 
Ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17-19 

Централа - 02/94 05 900
Факс - 02/987 25 17 


Запитвания и въпроси могат да бъдат отправяни на следния e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg


Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" 
тел.: 02/94 05 430, 02/94 05 216
факс: 02/988 29 54 
e-mail: press@mrrb.government.bg