Пресцентър

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София 1202 
Ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17-19 

Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" 
тел.: 02/94 05 430
факс: 02/988 29 54 
e-mail: press(at)mrrb.government.bg

Централа - 02/94 05 900
Факс - 02/987 25 17

Център за административно обслужване
Запитвания и въпроси могат да бъдат отправяни на следния e-mail адрес: e-mrrb(at)mrrb.government.bg.*За да изпратите електронна поща, моля заменете (at) с @.