Buyer Profile

Лице за контакт:     Юра Витанова - директор на дирекция "Обществени поръчки"

 
Телефон и факс:      02/9405478

 

Пощенски адрес:    
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция "Oбществени поръчки"
Ул. "Свети Свети Кирил и Методий" №17-19
Област София - град
Община Столична
гр. София 
ПК 1202

 

Електронен адрес: ​ ​         
op"at-sign"​mrrb.government.bg
"at-sign"​ -->@

 

В настоящия портал са публикувани документи и информация за обществените поръчки, обявени от Министерство на регионалното развитие след 01.02.2017 г.

Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г. включително, могат да бъдат намерени на адрес: http://sp.mrrb.government.bg/Pages/default.aspx

Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 30.09.2014 г. включително, се публикуват в настоящия портал под индивидуалния номер на поръчката, фигуриращ на адрес , http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&action=orders&catid=130 като се  посочва линк към първоначално публикуваната документация за нейното провеждане.

Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.