Careers

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:21 Jan 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 Jan 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Развитие на водоснабдяването и канализацията", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Публикуван на:21 Jan 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 Jan 2019 | 17:00
Подбор
Публикуван на:17 Jan 2019, Краен срок за подаване на документи:28 Jan 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Развитие на водоснабдяването и канализацията", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Публикуван на:08 Jan 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 Jan 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Строителни продукти", Дирекция "Технически правила и норми"
Публикуван на:08 Jan 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 Jan 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Стратегическо управление", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Публикуван на:18 Dec 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Dec 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Хармонизация на техническата нормативна уредба", Дирекция "Технически правила и норми"
Публикуван на:13 Dec 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:27 Dec 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Контрол и мониторинг, Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:11 Dec 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Dec 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Оценка, информация и публичност, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:11 Dec 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Dec 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор Стратегическо планиране и програмиране, Отдел Стратегическо планиране и договаряне, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:03 Dec 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 Dec 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:15 Nov 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 Nov 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Отдел "Процедури и договори", Дирекция "Правна"
Публикуван на:07 Nov 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:19 Nov 2018 | 17:00