Careers

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:21 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 Apr 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Сектор "Информационна сигурност", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:11 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Mar 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Информационна сигурност", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:11 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Mar 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Сектор "Национална база данни", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:11 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Mar 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:07 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 Mar 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:07 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 Mar 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Информационно обслужване", Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"
Публикуван на:05 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:15 Mar 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Финансово управление, Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:05 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:15 Mar 2019 | 17:00
Процедура за подборна „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:11 Feb 2019, Краен срок за подаване на документи:25 Feb 2019 | 14:56
Подбор
Публикуван на:17 Jan 2019, Краен срок за подаване на документи:28 Jan 2019 | 17:00