Careers

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:25 Feb 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 Mar 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел "Преселекция и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:12 Feb 2021, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:22 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Стратегическо планиране и програмиране", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:12 Feb 2021, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:22 Feb 2021 | 17:30
Процедура за подбор на "експерт по мониторинг на инвестиционни проекти" по Програмата Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:11 Feb 2021, Краен срок за подаване на документи:26 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Контрол на обществените поръчки и нередности", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:04 Feb 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:15 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Строителни продукти", Дирекция "Технически правила и норми"
Публикуван на:02 Feb 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:12 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Координация и оценка", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:01 Feb 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Мониторинг", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:01 Feb 2021, Брой свободни места: 3, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Системи за сигурност", Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"
Публикуван на:22 Jan 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Бюджет и финансови анализи", Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Публикуван на:20 Jan 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Връзки с обществеността и протокол", Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Публикуван на:20 Jan 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Европейска координация, международно сътрудничество и анализи", Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Публикуван на:20 Jan 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 Feb 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Силистра, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:18 Jan 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Jan 2021 | 17:30
Процедура за подбор на „експерт по финанси и мониторинг“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция
Публикуван на:11 Nov 2020, Краен срок за подаване на документи:26 Nov 2020 | 09:50
Процедура за подбор за длъжността „експерт по връзки с обществеността“ по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС България – Турция 2014-2020
Публикуван на:11 Nov 2020, Краен срок за подаване на документи:26 Nov 2020 | 09:30
Процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия
Публикуван на:11 Nov 2020, Краен срок за подаване на документи:26 Nov 2020 | 09:31