Careers

Процедура за подбор на лица за осъществяване на „първо ниво на контрол“ по Програмите за трансгранично сътрудничество
Публикуван на:11 Sep 2019, Краен срок за подаване на документи:11 Oct 2019 | 14:22
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Европейска координация, международно сътрудничество и анализи", Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Публикуван на:03 Sep 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 Sep 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Счетоводство и плащания", Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Публикуван на:02 Sep 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:12 Sep 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Отдел "Процедури и договори", Дирекция "Правна"
Публикуван на:29 Aug 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:09 Sep 2019 | 17:00