Careers

Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Публикуван на:23 Jul 2019, Краен срок за подаване на документи:02 Aug 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Началник на отдел в отдел Югозападен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:19 Jul 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:18 Jul 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Оценка, информация и публичност, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:12 Jul 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:22 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Контрол на обществените поръчки и нередности, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:02 Jul 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:12 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:01 Jul 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Финансов контрол", Отдел Финансово управление и контрол, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:28 Jun 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:10 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Началник на отдел в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:27 Jun 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:25 Jun 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:05 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Сектор Стратегическо планиране и програмиране, Отдел Стратегическо планиране и договаряне, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:25 Jun 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:05 Jul 2019 | 17:00
Процедура за подбор за свободните позиции за длъжността "Контрольор" за първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Публикуван на:20 Jun 2019, Краен срок за подаване на документи:22 Jul 2019 | 14:47
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Мониторинг, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:19 Jun 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 Jul 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Северен централен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:11 Jun 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Jun 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор Стратегическо планиране и програмиране, Отдел Стратегическо планиране и договаряне, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:21 May 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 May 2019 | 17:00