Careers

Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор Стратегическо планиране и програмиране, Отдел Стратегическо планиране и договаряне, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:21 May 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 May 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Сектор "Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания", Отдел Финансово управление и контрол, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:21 May 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 May 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Финансов контрол", Отдел Финансово управление и контрол, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:17 May 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 May 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Методология и контрол", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:17 May 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 May 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен инспектор в
Публикуван на:02 May 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 May 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Североизточен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:22 Apr 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:03 May 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Директор на дирекция в Дирекция "Търговски дружества и концесии"
Публикуван на:09 Apr 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:19 Apr 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Търговски дружества, Дирекция "Търговски дружества и концесии"
Публикуван на:27 Mar 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 Apr 2019 | 17:00
Процедура за подборна „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:11 Feb 2019, Краен срок за подаване на документи:25 Feb 2019 | 14:56
Подбор
Публикуван на:17 Jan 2019, Краен срок за подаване на документи:28 Jan 2019 | 17:00