Кариери

Процедура за подбор на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:01 август 2018, Краен срок за подаване на документи:15 август 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:20 юли 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:30 юли 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Мониторинг, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:16 юли 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 юли 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:16 юли 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 юли 2018 | 17:00