Кариери

Подбор за длъжността главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Прогнози, плащания и счетоводство“ към Звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост - 2 бройки
Публикуван на:17 юли 2024, Краен срок за подаване на документи:31 юли 2024 | 17:30
Подбор за длъжността главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Верификация и докладване“ към Звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост - 2 бройки
Публикуван на:17 юли 2024, Краен срок за подаване на документи:31 юли 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Връзки с обществеността и протокол", Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Публикуван на:10 юли 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:22 юли 2024 | 17:30
Подбор за длъжността Експерт връзки с обществеността по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия за период 2021-2027 г.
Публикуван на:18 юни 2024, Краен срок за подаване на документи:03 юли 2024 | 17:30