Кариери

Конкурс за длъжността Старши инспектор в Инспекторат
Публикуван на:23 ноември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:03 декември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Координация и оценка", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:13 ноември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 ноември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Началник на отдел в отдел "Преселекция и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:13 ноември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 ноември 2020 | 17:30
Процедура за подбор на „експерт по финанси и мониторинг“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция
Публикуван на:11 ноември 2020, Краен срок за подаване на документи:26 ноември 2020 | 09:50
Процедура за подбор за длъжността „експерт по връзки с обществеността“ по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС България – Турция 2014-2020
Публикуван на:11 ноември 2020, Краен срок за подаване на документи:26 ноември 2020 | 09:30
Процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия
Публикуван на:11 ноември 2020, Краен срок за подаване на документи:26 ноември 2020 | 09:31
Конкурс за длъжността Главен експерт в Представители на МРРБ към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз
Публикуван на:10 ноември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:20 ноември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен инспектор в Инспекторат
Публикуван на:04 ноември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:16 ноември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Хармонизация на техническата нормативна уредба", Дирекция "Технически правила и норми"
Публикуван на:03 ноември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 ноември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:03 ноември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 ноември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Началник на отдел в Отдел "Стратегии и програми", Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:13 октомври 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 октомври 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел "Преселекция и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:21 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 октомври 2020 | 17:30