Кариери

Процедура за подбор на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по Програмите за трансгранично сътрудничество на ЕС
Публикуван на:16 септември 2020, Краен срок за подаване на документи:01 октомври 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Стратегическо управление", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Публикуван на:15 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:25 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:14 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:25 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:14 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:25 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:14 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:25 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии в Сектор "Информационна сигурност", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:08 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Експерт, координатор на информационни технологии в Сектор "Национална база данни", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:08 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Експерт, координатор на информационни технологии в Сектор "Регионални бази данни", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:08 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Методология и контрол", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:08 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Териториално звено ГРАО - Перник, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:08 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Началник на отдел в Отдел "Стратегическо планиране и програмиране", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:02 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:14 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:01 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:01 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:01 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Организационно развитие и публичност, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:01 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:01 септември 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:31 август 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:10 септември 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността „главен експерт“ представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел
Публикуван на:30 юни 2020, Краен срок за подаване на документи:10 юли 2020 | 17:30
Процедура за подбор на експерт по управление на проекти в Съвместен секретариат по Програма Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г., дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Публикуван на:18 юни 2020, Краен срок за подаване на документи:03 юли 2020 | 17:30
Процедура за подбор на на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:02 март 2020, Краен срок за подаване на документи:17 март 2020 | 17:30
Процедура за подбор и определяне на независими експерти за проверка и верификация на самооценките на общините кандидати за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление през 2020 г.
Публикуван на:02 март 2020, Краен срок за подаване на документи:04 май 2020 | 17:30
Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020г. към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ
Публикуван на:06 декември 2019, Краен срок за подаване на документи:23 декември 2019 | 13:03
Процедура за подбор на лица за осъществяване на „първо ниво на контрол“ по Програмите за трансгранично сътрудничество
Публикуван на:11 септември 2019, Краен срок за подаване на документи:11 октомври 2019 | 14:22