Кариери

Процедура за подбор за свободните позиции за длъжността "Контрольор" за първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Публикуван на:20 юни 2019, Краен срок за подаване на документи:22 юли 2019 | 14:47
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Мониторинг, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:19 юни 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 юли 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Северен централен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:11 юни 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 юни 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Началник на отдел в отдел Югозападен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:11 юни 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 юни 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Методология и контрол", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:29 май 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:10 юни 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор Стратегическо планиране и програмиране, Отдел Стратегическо планиране и договаряне, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:21 май 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 май 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Сектор "Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания", Отдел Финансово управление и контрол, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:21 май 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 май 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Финансов контрол", Отдел Финансово управление и контрол, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:17 май 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 май 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Методология и контрол", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:17 май 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 май 2019 | 17:00
Процедура за подборна „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:11 февруари 2019, Краен срок за подаване на документи:25 февруари 2019 | 14:56
Подбор
Публикуван на:17 януари 2019, Краен срок за подаване на документи:28 януари 2019 | 17:00