Кариери

Конкурс за длъжността Младши експерт в Сектор "Финансов контрол", Отдел Финансово управление и контрол, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:16 октомври 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 октомври 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Мониторинг, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:16 октомври 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 октомври 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Контрол на обществените поръчки и нередности, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:16 октомври 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 октомври 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Оценка, информация и публичност, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:16 октомври 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 октомври 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Контрол на обществените поръчки и нередности, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:16 октомври 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 октомври 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Финансово управление, Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:11 септември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 септември 2018 | 17:00
Процедура за подбор на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:01 август 2018, Краен срок за подаване на документи:15 август 2018 | 17:00