Кариери

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Стратегии и програми", Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:02 август 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:12 август 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Информационно обслужване", Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"
Публикуван на:23 юли 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:02 август 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Началник на отдел в отдел Югозападен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:19 юли 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 юли 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:18 юли 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 юли 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Оценка, информация и публичност, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:12 юли 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:22 юли 2019 | 17:00
Процедура за подбор за свободните позиции за длъжността "Контрольор" за първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Публикуван на:20 юни 2019, Краен срок за подаване на документи:22 юли 2019 | 14:47
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Мониторинг, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:19 юни 2019, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 юли 2019 | 17:00