Кариери

Конкурс за длъжността Директор на дирекция в Дирекция "Търговски дружества и концесии"
Публикуван на:09 април 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:19 април 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:08 април 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 април 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Търговски дружества, Дирекция "Търговски дружества и концесии"
Публикуван на:27 март 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 април 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:21 март 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 април 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:07 март 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 март 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:07 март 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 март 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Информационно обслужване", Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"
Публикуван на:05 март 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:15 март 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Финансово управление, Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:05 март 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:15 март 2019 | 17:00
Процедура за подборна „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:11 февруари 2019, Краен срок за подаване на документи:25 февруари 2019 | 14:56
Подбор
Публикуван на:17 януари 2019, Краен срок за подаване на документи:28 януари 2019 | 17:00