Кариери

Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:21 април 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:05 май 2021 | 17:30
Процедура за подбор за „експерт по връзки с обществеността“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.2020 г.
Публикуван на:15 април 2021, Краен срок за подаване на документи:17 май 2021 | 11:29
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 април 2021, Краен срок за подаване на документи:17 май 2021 | 09:42
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Строителни продукти", Дирекция "Технически правила и норми"
Публикуван на:05 април 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:15 април 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Геозащита, Дирекция "Геозащита и благоустройствени дейности"
Публикуван на:02 април 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:12 април 2021 | 17:30
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 март 2021, Краен срок за подаване на документи:06 април 2021 | 17:30
Процедура за подбор за длъжността "Контрольор", първо ниво на контрол - 7 позиции към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Публикуван на:15 март 2021, Краен срок за подаване на документи:16 април 2021 | 17:30
Процедура за подбор на „експерт по финанси и мониторинг“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция
Публикуван на:11 ноември 2020, Краен срок за подаване на документи:26 ноември 2020 | 09:50