Кариери

Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "ВиК инфраструктура", Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"
Публикуван на:25 май 2023, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:05 юни 2023 | 17:30
Подбор за длъжността старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Човешки ресурси“ в Звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост
Публикуван на:25 май 2023, Краен срок за подаване на документи:08 юни 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Стратегическо управление и развитие на водоснабдяването и канализацията", Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"
Публикуван на:18 май 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 май 2023 | 17:30
Процедура за подбор на Експерт мониторинг - профил „Общ“ в Съвместния секретариат (СС) по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България – Турция 2021 – 2027 г.
Публикуван на:11 май 2023, Краен срок за подаване на документи:12 юни 2023 | 17:30
Процедура за подбор на Експерт мониторинг – профил „общ“ в Съвместен секретариат - София по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България – Сърбия за периода 2021-2027 г.
Публикуван на:11 май 2023, Краен срок за подаване на документи:26 май 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:11 май 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:22 май 2023 | 17:30
Процедура за подбор за Експерт мониторинг – профил „общ“ по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България – Северна Македония за периода 2021-2027 г.
Публикуван на:11 май 2023, Краен срок за подаване на документи:12 юни 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши инспектор в Инспекторат
Публикуван на:25 април 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:05 май 2023 | 17:30
Процедура за подбор за „Експерт по управление и наблюдение на проекти“ в Информационно звено по програма Интеррег VI-A Румъния - България към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ - 3 свободни позиции
Публикуван на:04 април 2023, Краен срок за подаване на документи:19 април 2023 | 07:59
Процедура за подбор за длъжността Експерт връзки с обществеността по ПТГС на ЕС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия и по ПТГС на ЕС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция за периода 2021-2027 г.
Публикуван на:31 март 2023, Краен срок за подаване на документи:18 април 2023 | 17:30
Подбор за длъжността „Сътрудник ИНТЕРРЕГ“ по ПТГС на ЕС, в които България участва за периода 2021-2027 г.
Публикуван на:31 март 2023, Краен срок за подаване на документи:18 април 2023 | 17:30
Процедура за подбор за длъжността „контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ по Програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които България участва за периода 2021-2027 г.
Публикуван на:08 март 2023, Краен срок за подаване на документи:10 април 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността „главен експерт” в териториално звено ГРАО - Пловдив
Публикуван на:27 юли 2022, Краен срок за подаване на документи:08 август 2022 | 17:30
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 април 2021, Краен срок за подаване на документи:17 май 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 март 2021, Краен срок за подаване на документи:06 април 2021 | 17:30