Кариери

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Отдел "Процедури и договори", Дирекция "Правна"
Публикуван на:03 юли 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 юли 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността „главен експерт“ представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел
Публикуван на:30 юни 2020, Краен срок за подаване на документи:10 юли 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в
Публикуван на:30 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:10 юли 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:26 юни 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:06 юли 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в "Актуване и управление", Дирекция "Държавна собственост"
Публикуван на:26 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:06 юли 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в "Актуване и управление", Дирекция "Държавна собственост"
Публикуван на:25 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:06 юли 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Развитие на водоснабдяването и канализацията", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Публикуван на:19 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 юни 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:19 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 юни 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:18 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 юни 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:18 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 юни 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:18 юни 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 юни 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:18 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 юни 2020 | 17:30
Процедура за подбор на експерт по управление на проекти в Съвместен секретариат по Програма Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г., дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Публикуван на:18 юни 2020, Краен срок за подаване на документи:03 юли 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Стратегическо управление", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Публикуван на:08 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 юни 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Контрол по законосъобразност на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:02 юни 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:12 юни 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Мониторинг", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:19 май 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 май 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Оценка, информация и публичност", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:14 май 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 май 2020 | 17:30
Подбор за длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Мониторинг”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
Публикуван на:14 май 2020, Краен срок за подаване на документи:26 май 2020 | 17:30
Подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Мониторинг”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
Публикуван на:14 май 2020, Краен срок за подаване на документи:26 май 2020 | 17:30
Подбор за длъжността „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Югозападен район”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
Публикуван на:14 май 2020, Краен срок за подаване на документи:26 май 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Стратегическо планиране и програмиране", Отдел "Стратегическо планиране и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:13 май 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 май 2020 | 17:30
Процедура за подбор на на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:02 март 2020, Краен срок за подаване на документи:17 март 2020 | 17:30
Процедура за подбор и определяне на независими експерти за проверка и верификация на самооценките на общините кандидати за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление през 2020 г.
Публикуван на:02 март 2020, Краен срок за подаване на документи:04 май 2020 | 17:30
Процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Северна Македония за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:27 януари 2020, Краен срок за подаване на документи:11 февруари 2020 | 17:30
Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020г. към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ
Публикуван на:06 декември 2019, Краен срок за подаване на документи:23 декември 2019 | 13:03
Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат (СС) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020г.
Публикуван на:25 ноември 2019, Краен срок за подаване на документи:09 декември 2019 | 17:30
Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:16 октомври 2019, Краен срок за подаване на документи:31 октомври 2019 | 09:30
Процедура за подбор на лица за осъществяване на „първо ниво на контрол“ по Програмите за трансгранично сътрудничество
Публикуван на:11 септември 2019, Краен срок за подаване на документи:11 октомври 2019 | 14:22