Кариери

Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Видин, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:01 март 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 март 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Сектор "Финансов контрол", Отдел "Финансово управление и контрол", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:23 февруари 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:05 март 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Мониторинг", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:09 февруари 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:19 февруари 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши вътрешен одитор в Дирекция Вътрешен одит
Публикуван на:23 януари 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:02 февруари 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:19 януари 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 януари 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:19 януари 2024, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 януари 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:02 януари 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:12 януари 2024 | 17:30
Процедура за подбор за Координатор на Съвместни секретариати по Програмите ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП за периода 2021-2027 г. към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Публикуван на:13 ноември 2023, Краен срок за подаване на документи:28 ноември 2023 | 17:30
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 април 2021, Краен срок за подаване на документи:17 май 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 март 2021, Краен срок за подаване на документи:06 април 2021 | 17:30