Кариери

Процедура за подбор на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
01 август 2018 | 09:31
Конкурс за длъжността „младши експерт ” в отдел „Законодателство и нередности“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
20 юли 2018 | 12:17
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово управление и контрол“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
16 юли 2018 | 16:00
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Мониторинг“, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
16 юли 2018 | 15:47
Процедура за подбор на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по Програмите за трансгранично сътрудничество на ЕС
31 май 2018 | 11:42
Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
29 май 2018 | 14:54
„Старши експерт“ в отдел „Планиране и провеждане на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки“
21 май 2018 | 13:10
Kонкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Контрол по законосъобразност на обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството
21 май 2018 | 13:04
Началник на отдел „Финансово управление и контрол“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество
16 май 2018 | 14:49
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в сектор „Стратегическо планиране и програмиране“, отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
03 май 2018 | 11:47
Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор „Стратегическо планиране и програмиране“, отдел „Стратегическо планиране и договаряне”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
02 май 2018 | 09:58
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в сектор „Стратегическо планиране и програмиране“, отдел „Стратегическо планиране и договаряне”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
02 май 2018 | 09:53

Страница 1 от 2