Кариери

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Организационно развитие и публичност, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:11 март 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 март 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:05 март 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:16 март 2020 | 17:30
Процедура за подбор на на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:02 март 2020, Краен срок за подаване на документи:17 март 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Бургас, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:19 февруари 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:02 март 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Северен централен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:18 февруари 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 февруари 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Североизточен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:18 февруари 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 февруари 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Териториално звено ГРАО - Перник, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:17 февруари 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:27 февруари 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Хармонизация на техническата нормативна уредба", Дирекция "Технически правила и норми"
Публикуван на:17 февруари 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:27 февруари 2020 | 17:00
Процедура за подбор и определяне на независими експерти за проверка и верификация на самооценките на общините кандидати за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление през 2020 г.
Публикуван на:02 март 2020, Краен срок за подаване на документи:04 май 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:12 февруари 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:24 февруари 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:12 февруари 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:24 февруари 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:12 февруари 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:24 февруари 2020 | 17:00
Процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Северна Македония за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:27 януари 2020, Краен срок за подаване на документи:11 февруари 2020 | 17:30
Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020г. към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ
Публикуван на:06 декември 2019, Краен срок за подаване на документи:23 декември 2019 | 13:03
Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат (СС) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020г.
Публикуван на:25 ноември 2019, Краен срок за подаване на документи:09 декември 2019 | 17:30
Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:16 октомври 2019, Краен срок за подаване на документи:31 октомври 2019 | 09:30
Процедура за подбор на лица за осъществяване на „първо ниво на контрол“ по Програмите за трансгранично сътрудничество
Публикуван на:11 септември 2019, Краен срок за подаване на документи:11 октомври 2019 | 14:22