Кариери

Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020г. към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ
Публикуван на:06 декември 2019, Краен срок за подаване на документи:23 декември 2019 | 13:03
Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат (СС) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020г.
Публикуван на:25 ноември 2019, Краен срок за подаване на документи:09 декември 2019 | 17:30
Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:16 октомври 2019, Краен срок за подаване на документи:31 октомври 2019 | 09:30
Процедура за подбор на лица за осъществяване на „първо ниво на контрол“ по Програмите за трансгранично сътрудничество
Публикуван на:11 септември 2019, Краен срок за подаване на документи:11 октомври 2019 | 14:22