Кариери

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Контрол и мониторинг, Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:11 декември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 декември 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Оценка, информация и публичност, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:11 декември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 декември 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Сектор Стратегическо планиране и програмиране, Отдел Стратегическо планиране и договаряне, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:03 декември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 декември 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор Стратегическо планиране и програмиране, Отдел Стратегическо планиране и договаряне, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:03 декември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 декември 2018 | 17:00
Подбор
Публикуван на:27 ноември 2018, Краен срок за подаване на документи:07 декември 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Контрол по законосъобразност на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:15 ноември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 ноември 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:15 ноември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 ноември 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Търговски дружества, Дирекция "Търговски дружества и концесии"
Публикуван на:09 ноември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:19 ноември 2018 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Отдел "Процедури и договори", Дирекция "Правна"
Публикуван на:07 ноември 2018, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:19 ноември 2018 | 17:00
Процедура за подбор на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:01 август 2018, Краен срок за подаване на документи:15 август 2018 | 17:00