Кариери

Процедура за подборна „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:11 февруари 2019, Краен срок за подаване на документи:25 февруари 2019 | 14:56
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Контрол и мониторинг, Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:25 януари 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:04 февруари 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Отдел "Нормативни актове", Дирекция "Правна"
Публикуван на:25 януари 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:04 февруари 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:21 януари 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 януари 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Развитие на водоснабдяването и канализацията", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Публикуван на:21 януари 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:31 януари 2019 | 17:00
Подбор
Публикуван на:17 януари 2019, Краен срок за подаване на документи:28 януари 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Развитие на водоснабдяването и канализацията", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Публикуван на:08 януари 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 януари 2019 | 17:00
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Строителни продукти", Дирекция "Технически правила и норми"
Публикуван на:08 януари 2019, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 януари 2019 | 17:00