Кариери

Конкурс за длъжността Директор на дирекция в Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:03 октомври 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:13 октомври 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:21 септември 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:03 октомври 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:21 септември 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:03 октомври 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:21 септември 2022, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:03 октомври 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:21 септември 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:03 октомври 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Връзки с обществеността и протокол", Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Публикуван на:05 септември 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:19 септември 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти в СС по ПТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция за периода 2014-2020 г. към дирекция УТС, място за изпълнение-гр. Хасково
Публикуван на:02 септември 2022, Краен срок за подаване на документи:03 октомври 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Национална експертиза", Дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство"
Публикуван на:02 септември 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:12 септември 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Перник, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:29 август 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 септември 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Ямбол, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:29 август 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 септември 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Пловдив, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:29 август 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 септември 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Пазарджик, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:29 август 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 септември 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Видин, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:29 август 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 септември 2022 | 17:30
Процедура за подбор за лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по Програмите за трансгранично сътрудничество на ЕС
Публикуван на:25 август 2022, Краен срок за подаване на документи:26 септември 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „главен експерт” в териториално звено ГРАО - Пловдив
Публикуван на:27 юли 2022, Краен срок за подаване на документи:08 август 2022 | 17:30
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 април 2021, Краен срок за подаване на документи:17 май 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 март 2021, Краен срок за подаване на документи:06 април 2021 | 17:30