Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 23-16-092
„АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, НА КОИТО СЕ ПОДДЪРЖА НБД „НАСЕЛЕНИЕ“
2019-10-15 11:39:03
Number 24-19-054
„Доставка и инсталиране на софтуерни лицензи за VMware vSphere Essentials Plus Kit 6 Processor 3yr за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО)“
2019-08-22 15:02:59
Number 24-19-053
„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и други технически устройства за нуждите на ГД ГРАО и ТЗ ГРАО с две обособени позиции“
2019-08-12 14:57:43
Number 24-19-050
„ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА SOPHOS UTM SW FULLGUARD ЗА НУЖДИТЕ НА ГД ГРАО“
2019-08-09 11:15:33
Number 24-19-049
„Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/ брандиране и доставка на рекламни материали“
2019-08-09 11:04:54
Number 24-19-047
„Техническа подкрепа за ефективно провеждане на процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“
2019-08-02 11:39:04
Number 24-19-044
„ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА MS SQL SERVER STANDARD ЗА НУЖДИТЕ НА ГД ГРАО“
2019-08-01 16:28:18
Number 24-19-046
„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение (CpH и HH) по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-08-01 08:10:32
Number 24-19-037
Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали.
2019-07-22 11:05:16
Number 24-19-036
„Ремонт и поддръжка на сградите, предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена“ в две обособени позиции
2019-07-18 10:25:47
Number 24-19-035
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.“
2019-07-15 16:40:12
Number 05-15-144
„Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
2019-07-09 17:04:43
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.