Изработка на рекламни и печатни материали по проект «Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество.» по програма ВG 11: „Изграждане на капацитет за трансгранично сътрудничество», съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014“

Number № 07-13-125
  • Attached files (1)
Други
    Документация 13.12.2013 16:53:31
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.