Извършване на профилактични медицински прегледи на служители в Министерство на регионалното развитие

Number

Извършване на профилактични медицински прегледи на служители в Министерство на регионалното развитие с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на профилактични прегледи на мъже от специалисти уролог и интернист с ехография и електродиаграма;  изследване на простата жлеза и пълна кръвна картина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични прегледи на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите.

Със Заповед на главния секретар на Министерство на регионалното развитие обществена поръчка с идентификационен номер 07-14-073 в частта за обособена позиция № 2  е прекратена.

  • Attached files (2)
Други
    Документация 30.06.2014 16:02:07
    Писмо 07-14-07 04.07.2014 16:55:02
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.