ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ „НАСЕЛЕНИЕ“

Number № 06-13-117

Допълнителни документи може да намерите тук

  • Attached files (3)
Други
    Документация 09.12.2013 16:46:58
    Промяна на часа на отваряне на постъпилите оферти 20.01.2014 17:40:13
    Покана за отваряне на цени 29.01.2014 12:41:24
Attached files (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.