“Избор на консултант за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите, включително и на част „конструктивна” и изпълнение на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнените строителн

Number 04-09-071

&nbsp

  • Attached files (2)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000147844720
Удостоверено време: 21.04.2021 17:17:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    “Избор на консултант за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите, включително и на част „конструктивна” и изпълнение на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнените строителн 09.04.2009 13:48:02
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.