Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработен по Договора за изработване на Общ генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи - ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени съгласно техническата спецификация

Number 04-10-173

Обявление за приключване на обществена поръчка:"Извършване на услуга-тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработен по Договора за изработване на Общ генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи - ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени съгласно техническата спецификация"

  • Attached files (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089984428
Удостоверено време: 15.08.2018 15:42:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.