„Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на коритото на р. Русенски Лом в участъка от км 0+000 до ж.п. моста на река Русенски Лом – компонент “Защита от наводнения от река Русенски Лом, гр. Русе”

Number 05-13-099

 Допълнителни документи може да намерите тук.

  • Attached files (2)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095475934
Удостоверено време: 18.02.2019 10:37:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Документация 18.09.2013 17:01:02
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.