Вътрешен ремонт на офис сграда на отдел "Североизточен район", главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", гр. Варна“

Number 05-13-112
  • Attached files (6)
Други
    05-13-112 01.11.2013 18:28:44
    Отговори на въпроси, постъпили до 15 ноември 2013 г. 15.11.2013 16:16:36
    Отговори на въпроси, постъпили до 28 ноември 2013 г. 29.11.2013 16:15:11
    Разяснения по въпроси, постъпили до 02 ноември 2013 г. 05.12.2013 13:25:10
    Разяснения по въпроси, постъпили до 02 декември 2013 г. 05.12.2013 13:27:30
    Покана за отваряне на ценово предложение 10.01.2014 17:46:28
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.