Изпълнение на строително-монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. София, Столична община: район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10 с регистрационен № 1-31ПМ-003K-001 и район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 17 с рег. № 9-31ПМ-009-002 по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013

Number 05-13-114
  • Attached files (8)
Други
    Документация 30.10.2013 10:45:29
    Инвестиционен проект за сградата в гр. София, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10 14.11.2013 16:57:36
    Инвестиционен проект за сградата в гр. София, ж.к. Захарна фабрика, бл. 17 14.11.2013 16:59:40
    Отговори на въпроси, постъпили до 15 ноември 2013 г. 15.11.2013 12:47:16
    Отговор на въпроси, постъпили до 15 ноември 2013 г. 15.11.2013 16:51:04
    Отговори на въпроси, постъпили до 19 ноември 2013 г. 20.11.2013 16:41:27
    отговор на въпроси 22.11.2013 09:38:17
    Покана за отваряне на ценовите предложения 17.12.2013 16:02:36
Attached files (8)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.