Мониторинг на обекти-морски плажове, предоставени на концесии и отдадени под наем” с четири обособени позиции:

Number 06–13–030
  • Attached files (3)
Други
    Документация 25.03.2013 17:17:29
    Отговори на въпроси, постъпили до 11 април 2013 г. 12.04.2013 16:47:31
    Покана за отваряне на ценовите предложения 18.05.2013 14:30:11
Attached files (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.