Анализ, проучвания и актуализация (разработване на нови) на нормативни актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС

Number 06-13-010
  • Attached files (2)
Други
    Документация 10.04.2013 16:34:36
    Покана за отваряне на ценови предложения 27.05.2013 17:55:50
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.