Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление

Number 06-13-079

Обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление“;
Обособена позиция № 2: „Механизми за консултация и координация“;
Обособена позиция № 3: „Създаване на електронен регистър на всички заинтересовани групи и инструменти за промотиране на разработките на СИСРОГУ и нормативната уредба".

 

  • Attached files (6)
Други
    Документация 10.09.2013 13:09:01
    Отговори на въпроси, постъпили до 30 септември 2013 г. 01.10.2013 15:14:17
    Отговори на въпроси, постъпили до 08 октомври 2013 г. 09.10.2013 11:12:22
    Oтговори на въпроси, постъпили до 11 октомври 2013г. 11.10.2013 14:15:44
    Решение за промяна 20.11.2013 10:53:41
    Писмо за отваряне на офери 08.01.2014 14:45:12
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.