„Прединвестиционнo проучване за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла“

Number 06-13-087
  • Attached files (4)
Други
    Документация 18.09.2013 16:41:54
    Решение за промяна 20.09.2013 17:08:02
    Отговори на постъпили въпроси до 04 октомври 2013 г. 07.10.2013 14:51:26
    Писмо 21.10.2013 10:08:50
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.