Геодезическо заснемане на свлачищата между спирка „Фара” и спирка „Обзор”, ВЗ „Кранево”, землище на с. Осеново и с. Кранево, община Аксаково

Number 06-13-088
  • Attached files (2)
Други
    Документация 18.09.2013 15:20:49
    Покана за отваряне на ценови предложения 22.10.2013 16:16:34
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.