Техническа поддръжка на компютърна техника в териториалните звена «ГРАО» с десет обособени позиции: Обособена позиция 1 – „ТЗ "ГРАО" Кърджали”; Обособена позиция 2 –„ТЗ "ГРАО" Ловеч”; Обособена позиция 3 – „ТЗ "ГРАО" Разград; Обособена позиция 4 – „ТЗ "ГРАО" Русе”; Обособена позиция 5 – „ТЗ "ГРАО" Смолян”; Обособена позиция 6 – „ТЗ "ГРАО" София-град и Софийска област”; Обособена позиция 7 – „ТЗ "ГРАО" Търговище”; Обособена позиция 8 – „ТЗ "ГРАО" Благоевград”; Обособена позиция 9 – „ТЗ "ГРАО" Хасково”; Обособена позиция 10 – „ТЗ "ГРАО" Кюстендил”.

Number 06-13-098
  • Attached files (3)
Други
    Документация 13.09.2013 13:39:37
    Покана за отваряне на ценовите предложения 18.10.2013 12:05:56
    Освободена гаранция изпълнение-обособена позиция 9 03.09.2015 16:32:27
Attached files (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.