Доставка на IT оборудване за нуждите на МРР с три обособени позиции

Number 06-13-108

Обособена позиция № 1: Доставка на два броя лазерни печатащи устройства за ГД „ГРАО“;

Обособена позиция № 2: Доставка на два броя мрежови многофункционални устройства  с дуплекс  за дирекция „ПЧБ и концесии“;

Обособена позиция № 3: Доставка на два броя мобилни принтери за дирекция „ВОП“.

  • Attached files (2)
Други
    06-13-108.rar 30.10.2013 14:40:30
    Отговори на въпроси 01.11.2013 17:20:18
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.