Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешната водопроводна мрежа в с. Елешница”, община Разлог, област Благоевград

Number 06-14-087

 

 

Документацията може да бъде намерена тук.

  • Attached files (2)
Други
    Документация 25.08.2014 09:32:32
    Отговори на въпроси 15.09.2014 16:23:24
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.