„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево“ в Профил на купувача, раздел „Публични покани“.

Number 07-13-085
  • Attached files (1)
Други
    07-13-085 11.09.2013 15:54:20
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.