„Осъществяване на технически контрол по част „КОНСТРУКТИВНА“, на технически проект, работни чертежи и детайли за изпълнение на СМР на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ по проект „Развитие на общинската инфраструктура“, Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитация на язовири: (ii) завършване на язовир „Пловдивци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води“

Number 07-13-100
  • Attached files (1)
Други
    Документация 10.09.2013 13:43:02
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.