Анализ на националната нормативна рамка и политиките в областта на ограничаване изменението на климата“ (по проект на Министерство на регионалното развитие „Адаптация към климатичните промени: оценка на уязвимостта и рисковете и включването им като действия за изпълнение на регионално и местно ниво – ORIENTGATE, съфинансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013 г.“)

Number 07-13-103
  • Attached files (1)
Други
    Документация 10.10.2013 17:07:46
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.