Изпълнение на строително–монтажни работи (СМР) за обект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Средногорци – І етап, община Мадан”, подобект „Възстановяване на асфалтовата настилка по реконструирани водопроводни клонове: Главен клон ІІ, клон 2, клон 6 и клон 8 от вътрешната водопроводна мрежа на с. Средногорци, община Мадан

Number 07-13-107
  • Attached files (1)
Други
    Документация 23.10.2013 17:01:18
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.