Изработка на рекламни и печатни материали по проект «Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество»

Number 07-13-125

Изработка на рекламни и печатни материали по проект «Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество» по програма ВG 11: „Изграждане на капацитет за трансгранично сътрудничество»,  съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

  • Attached files (1)
Други
    Документация 13.12.2013 12:53:27
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.